• Europese Topmerken
    • Scherpe, Nederlandse prijzen
    • Veilig betalen
    • Snelle levering

Privacy Policy & Aansprakelijkheid

Privacy
Moodzz International B.V handelend als GIGA-FAN neemt privacy bescherming zeer serieus en gebruikt de door u verstrekte persoons- en adresgegevens uitsluitend voor eigen gebruik. Zonder die gegevens kunnen we vanzelfsprekend niet uitleveren want wij hebben deze gegevens nodig om te weten aan wie en waar wij de producten kunnen afleveren. U kunt aangeven of u prijs stelt om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe ontwikkelingen.

Het beleid is verder dat persoonsgegevens door medewerkers aan niemand doorgegeven mogen worden als daar geen strikt zakelijke aanleiding toe is. Als een van onze leveranciiers uw persoonsgegevens nodig heeft om u te kunnen benaderen voor een reparatie of nalevering is dat bijvoorbeeld wel mogelijk, maar uw gegevens worden zeker niet doorverkocht aan marketing organisaties e.d.

Mocht u van mening zijn dat hier op een of andere wijze niet de hand aan wordt gehouden dan verzoeken wij u dit direct te melden zodat wij stappen kunnen nemen om het verder te voorkomen (info@giga-fan.com). Het is mogelijk uw gegevens in te zien en deze zonodig te laten aanpassen, dit kan door via het contact formulier op de site een schriftelijk verzoek in te dienen.

Cookies
GIGA-FAN maakt gebruik van cookies. Dit is een klein bestand met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser. Dit is alleen om het gebruik van de GIGA-FAN website voor u te vergemakkelijken.

GIGA-FAN en links naar andere sites
De website van GIGA-FAN heeft ook een aantal links naar andere websites. Moodzz International B.V handelend als GIGA-FAN kan echter geen verantwoordelijkheid dragen m.b.t. de omgang t.a.v. uw gegevens door die partijen. Indien aanwezig op zo´n site, dan adviseren wij u de privacyrichtlijnen te lezen van de sites die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of suggesties over ons privacybeleid, dan kunt u zich via het contact formulier op de site richten tot Moodzz International B.V handelend als GIGA-FAN of een emailbericht aan info@giga-fan.com


Aansprakelijkheid

Moodzz International B.V. handelend als GIGA-FAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuk op auteursrechten door van derden verkregen informatie. Moodzz International B.V. handelend als GIGA-FAN sluit ook iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Moodzz International B.V. handelend als GIGA-FAN, voor zover althans haar algemene voorwaarden dan wel dwingendrechtelijke regels van (consumenten)recht niet anders voorschrijven.

MariMar International B.V. handelend als GIGA-FAN behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd blijkt met de wet of de belangen van andere gebruikers van het internet.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren d.m.v. druk, offset, fotokopie of microfilm of in enig digitaal, elektronisch, optische andere vorm.

Copyright
Alle rechten berusten bij Moodzz International B.V. handelend als GIGA-FAN, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding tenzij anders overeengekomen. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in de site Moodzz International B.V. handelend als GIGA-FAN.nl gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

November 2014